PJICO ra mắt phần mềm quản lý bồi thường bảo hiểm xe cơ giới

Với phần mềm quản lý bồi thường bảo hiểm xe cơ giới của PJICO, bất cứ khi nào có nhu cầu, khách hàng có thể tra cứu nhanh về tình hình giải quyết bồi thường bảo hiểm.

PJICO ra mắt phần mềm quản lý bồi thường bảo hiểm xe cơ giới

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)  hiện là công ty bảo hiểm nằm trong Top 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường Việt Nam, doanh thu mỗi năm đạt trên 2.000 tỷ đồng với gần 4.000 đại lý bảo hiểm, 56 Công ty thành viên, 5 Trung tâm cứu hộ miễn phí tại các thành phố trọng điểm…

Mới đây, PJICO đã chính thức triển khai phần mềm quản lý bồi thường bảo hiểm xe cơ giới. Phần mềm này sẽ giúp cho khách hàng có được ngay thông tin về tiến độ giải quyết bồi thường, ngày giờ chính xác khách hàng được trả tiền bồi thường.

PJICO ra mắt phần mềm quản lý bồi thường bảo hiểm xe cơ giới

PJICO ra mắt phần mềm quản lý bồi thường bảo hiểm xe cơ giới

Theo đó, bất cứ khi nào có nhu cầu, khách hàng có thể tra cứu nhanh về tình hình giải quyết bồi thường bảo hiểm xe cơ giới của PJICO như: Thông tin về giải quyết tổn thất, tài liệu hồ sơ cần cung cấp, ngày xe dự kiến sửa chữa xong, số tiền và ngày được bồi thường…

Theo PJICO, thông qua công cụ phần mềm bồi thường bảo hiểm xe cơ giới, PJICO có thể kiểm soát được thời gian bồi thường và chất lượng giải quyết bồi thưởng bảo hiểm của các giám định viên, bồi thường viên của PJICO, phục vụ công tác quản lý và quản trị của PJICO cũng như yêu cầu quản lý nhà nước.


Ý Kiến

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.