Bồi thường bảo hiểm ô tô Bảo Việt khi nào?

Với gói bảo hiểm ô tô Bảo Việt cơ bản, bồi thường trách nhiệm dân sự của chủ xe khi: Xe gây tai nạn, thiệt hại đến thân thể, tính mạng và tài sản cho bên thứ 3; Gây thiệt hại về thân thể, tính mạng cho hành khách theo hợp đồng vận chuyển của xe.

Bồi thường bảo hiểm ô tô Bảo Việt khi nào?

Với mỗi gói bảo hiểm ô tô, Bảo Việt sẽ có những trường hợp và điều kiện bảo hiểm khác nhau.

Bảo hiểm ô tô Bảo Việt

Bảo hiểm ô tô Bảo Việt 

Với gói bảo hiểm ô tô Bảo Việt cơ bản

Bồi thường trách nhiệm dân sự của chủ xe khi:

  • Xe gây tai nạn, thiệt hại đến thân thể, tính mạng và tài sản cho bên thứ 3;
  • Gây thiệt hại về thân thể, tính mạng cho hành khách theo hợp đồng vận chuyển của xe.

Với gói bảo hiểm ô tô Bảo Việt phổ thông

Khách hàng không chỉ được bồi thường theo các điều mục ở trong gói bảo hiểm ô tô cơ bản, mà còn được bồi thường cho xe cơ giới trong các trường hợp sau:

  • Xe bị tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát;
  • Các tai nhạn xảy ra do thiên tai, lũ lụt;
  • Khách hàng được bồi thường toàn bộ xe khi xe bị mất cắp hoặc nếu xe bị hỏng trên 75% hoặc không thể sửa chữa, phục hồi để trở lại lưu hành bình thường.

Ngoài ra, gói bảo hiểm ô tô Bảo Việt phổ thông còn bồi thường khi có thiệt hại đến thân thể của lái xe và những người ngồi trên xe khi xe tham gia giao thông.

Gói bảo hiểm ô tô Bảo Việt nâng cao

Bồi thường cho khách hàng ở trong các trường hợp của gói bảo hiểm ô tô Bảo Việt phổ thông, khách hàng còn có một số điều khoản mở rộng như:

  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự mức tự nguyện lên đến 10 tỷ đồng/người/vụ;
  • Sửa chữa tại gara mà khách hàng chọn;
  • Bảo hiểm cho từng bộ phận của xe khi bị mất cắp;
  • Bảo hiểm thủy kích;
  • Bảo hiểm cho xe bị xảy ra tai nạn ở nước ngoài (Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan).


Ý Kiến

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.