Bảo hiểm ô tô Bảo Việt là gì?

Khi sở hữu sản phẩm bảo hiểm ô tô này của Bảo Việt, khách hàng được sử dụng dịch vụ cứu hộ miễn phí trong phạm vi 70 km từ các Trung tâm cứu hộ của Bảo hiểm Bảo Việt tại các tỉnh, thành phố lớn.

Bảo hiểm ô tô Bảo Việt là gì?

Với phạm vi bảo vệ toàn diện, chi phí hợp lý và dịch vụ giải quyết bồi thường nhanh chóng, chuyên nghiệp, chương trình “Bảo hiểm ô tô” của Bảo hiểm Bảo Việt sẽ đồng hành và chăm sóc, bảo vệ chiếc xe của bạn đúng cách.

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm ô tô Bảo Việt

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm ô tô Bảo Việt

Hiện tại bảo hiểm ô tô Bảo Việt có 3 gói:

  • Gói bảo hiểm bắt buộc: bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ xe được Nhà nước quy định khi tham gia giao thông.

  • Gói bảo hiểm ô tô Bảo Việt phổ thông: Bảo hiểm vật chất cho xe ô tô (đã bao gồm bảo hiểm cháy nổ), bảo hiểm TNDS cho chủ xe và cho người ngồi trên xe.

  • Gói bảo hiểm ô tô Bảo việt nâng cao: đây là gói bảo hiểm đầy đủ nhất, bao gồm các lợi ích có trong gói bảo hiểm phổ thông, khách hàng được chọn thêm các điều khoản khác như lựa chọn gara, mất nắp bộ phận hay ngập nước…. để tại niềm tin, yên tâm cho khách hàng.

Khi sở hữu sản phẩm bảo hiểm ô tô của Bảo Việt, khách hàng được sử dụng dịch vụ cứu hộ miễn phí trong phạm vi 70 km từ các Trung tâm cứu hộ của Bảo hiểm Bảo Việt tại các tỉnh, thành phố lớn. Dịch vụ hướng dẫn giải quyết tai nạn & khiếu nại bồi thường 24/7 qua Đường dây nóng 1900 55 88 99. Khách hàng được nhận thông báo tái tục hợp đồng bảo hiểm miễn phí và có thể lựa chọn bảo hiểm theo gói hoặc mua rời.


Ý Kiến

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.