Những đối tượng và phạm vi Bảo hiểm sức khỏe cao cấp MIC

Phạm vi Bảo hiểm sức khỏe cao cấp MIC với trường hợp Chi phí y tế do ốm đau, bệnh tật và vận chuyển y tế cấp cứu như thế nào?.

Những đối tượng và phạm vi Bảo hiểm sức khỏe cao cấp MIC

Những đối tượng và phạm vi Bảo hiểm sức khỏe cao cấp MIC

bảo hiểm sức khỏe mic

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp MIC

Đối Tượng tham gia bảo hiểm: Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú trong lãnh thổ Việt Nam không quá 72 tuổi mà không bị bệnh tâm thần hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.

MIC không nhận bảo hiểm đối với:

  • Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
  • Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.

Phạm Vi Bảo Hiểm:

Bảo hiểm cho các trường hợp sau:

Chi phí y tế do ốm đau, bệnh tật: Tiền phòng, Chăm sóc đặc biệt, Các chi phí bệnh viện tổng hợp, Khám trước khi nhập viện, Điều trị sau khi xuất viện, Chăm sóc y tế tại nhà, Chi phí phẫu thuật, Cấy ghép bộ phận cơ thể, Điều trị cấp cứu, Điều trị răng cấp cứu do tai nạn, Điều trị thai sản cấp cứu do tai nạn, Rối loạn tâm thần cấp tính, Trợ cấp nằm viện.

Vận chuyển y tế cấp cứu: Hỗ trợ dịch vụ y tế, Thu xếp hẹn bác sĩ, Thu xếp nhập viện, Thu xếp và thanh toán các chi phí vận chuyển y tế cấp cứu, Thu xếp và thanh toán các chi phí hồi hương sau Vận chuyển y tế cấp cứu, Thu xếp và thanh toán chi phí hồi hương thi hài, Cung cấp thuốc đặc trị, Bảo lãnh thanh toán các chi phí y tế phát sinh trong thời gian nằm viện, theo dõi sức khoẻ trong và sau khi nằm viện. Mở rộng phạm vi bảo hiểm,  Khám và điều trị ngoại trú. Chăm sóc răng. Thai sản và sinh đẻ. Chết và tàn tật toàn bộ do ốm đau, bệnh tật. Tai nạn cá nhân. Bảo hiểm bệnh có sẵn (chỉ dành cho Nhóm từ 10 nhân viên trở lên).


Ý Kiến

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.