Thời gian chờ của bảo hiểm thai sản trong bảo hiểm sức khỏe là gì?

Mỗi sản phẩm bảo hiểm sức khỏe lại có những cách tính thời gian chờ khác nhau cho từng quyền lợi cụ thể, đặc biệt là thời gian chờ bảo hiểm thai sản.

Thời gian chờ của bảo hiểm thai sản trong bảo hiểm sức khỏe là gì?

Thời gian chờ là thời gian kể từ lúc hợp đồng bảo hiểm sức khỏe có hiệu lực đến khi người tham gia được hưởng quyền lợi đó.

Thời gian chờ trong bảo hiểm sức khỏe là khoảng thời gian mà trong đó nếu phát sinh chi phí khám, chữa bệnh thì bệnh nhân sẽ không được bảo hiểm thanh toán cho chi phí khám, chữa bệnh đó. Tuy nhiên mỗi sản phẩm bảo hiểm sức khỏe lại có những cách tính thời gian chờ khác nhau cho từng quyền lợi cụ thể. 

mỗi sản phẩm bảo hiểm sức khỏe lại có những cách tính thời gian chờ khác nhau

Mỗi sản phẩm bảo hiểm sức khỏe lại có những cách tính thời gian chờ khác nhau

Ví dụ thời gian chờ của bảo hiểm thai sản trong bảo hiểm sức khỏe:

Đối với quyền lợi thai sản của bảo hiểm sức khỏe PVI Energy Care thời gian chờ thai sản là 270 ngày, có nghĩa là trong khoảng thời gian kể từ khi hợp đồng đến 270 ngày sau bạn sinh em bé. Bạn sẽ không được hưởng quyền lợi bảo hiểm thai sản (trừ các trường hợp biến chứng thai sản). Và nếu bạn sinh em bé sau 270 ngày hợp đồng bảo hiểm sức khỏe bạn sẽ được thanh toán 100% quyền lợi bảo hiểm thai sản của hợp đồng.

Đối với quyền lợi bảo hiểm thai sản của bảo hiểm sức khỏe  Liberty áp dụng 12 tháng có nghĩa là kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm sau đấy 12 tháng bạn sinh em bé thì bạn sẽ được hưởng 100% quyền lợi bảo hiểm. Giống như cách tính của bảo hiểm thai sản PVI Energy Care nhưng thay vì thời gian chờ 270 ngày là 12 tháng bảo hiểm.

Đối với quyền lợi bảo hiểm thai sản bảo hiểm sức khỏe toàn diện (cấp cho cá nhân) của Bảo Việt là 12 tháng, có nghĩa là kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực đến sau 12 tháng bạn có bầu (thụ thai sau 12 tháng bảo hiểm). Năm sau bạn tái tục tiếp hợp đồng bảo hiểm sức khỏe và sinh em bé bạn sẽ được hưởng 100% quyền lợi bảo hiểm thai sản.

Khi có kế hoặch tham gia bảo hiểm thai sản của bảo hiểm sức khỏe để sinh em bé nên yêu cầu được giải thích rõ cách tính thời gian chờ này để tránh những hiểu nhầm.


Ý Kiến

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.