Việt Nam đứng vị trí thứ 6 trên thị trường bảo hiểm các nước trong khối ASEAN

Cả về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, Việt Nam đều đứng vị trí thứ 6 sau các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan.

Việt Nam đứng vị trí thứ 6 trên thị trường bảo hiểm các nước trong khối ASEAN

Theo số liệu báo cáo năm 2014 của Hiệp hội Bảo hiểm các nước ASEAN từ ĐTCK, quy mô thị trường bảo hiểm Việt Nam đứng vị trí thứ 6 trong khu vực. Nhưng Việt Nam chỉ chiếm khoảng trên 3% thị phần bảo hiểm khu vực, bằng xấp xỉ 1/9 thị trường lớn nhất khu vực là Singapore và bằng 1/2 thị trường xếp trên liền kề là Philippines.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Việt Nam đứng thứ 6 với xấp xỉ 6% thị phần, bằng 1/5 thị trường lớn nhất là Thái Lan và gần bằng thị trường xếp trên liền kề là Philippines.

Việt Nam có 30 công ty trong tổng số 331 công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang hoạt động tại thị trường ASEAN, Chiếm 9%, đứng thứ 5 sau Indonesia với 79 công ty, Philippines với 67 công ty, Thái Lan (61 công ty), Singapore (57 công ty).

Tổng tài sản của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đứng thứ 6 khu vực, bằng khoảng 1/8 tổng tài sản các công ty bảo hiểm phi nhân thọ Thái Lan, 1/5 Malaysia, 1/5 Indonesia,  1/4 Singapore và 1/2 Philippines.

asean-flags-min

Việt Nam đứng vị trí thứ 6 trên thị trường bảo hiểm các nước trong khối ASEAN

Bảo hiểm nhân thọ

Việt Nam cũng đứng vị trí thứ 6, với trên 2% thị phần, bằng khoảng 1/15 Singapore - thị trường bảo hiểm nhân thọ lớn nhất khu vực và gần bằng 1/2 thị trường Philippines là thị trường xếp trên liền kề.

Việt Nam có 17 công ty bảo hiểm nhân thọ, chiếm gần 11% trong tổng số 155 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ASEAN, đứng thứ 5 khu vực, sau Indonesia với 51 công ty, Philippines với 27 công ty, Thái Lan (23 công ty), Singapore (21 công ty, bao gồm 16 công ty kinh doanh thuần bảo hiểm nhân thọ và 5 công ty kinh doanh hỗn hợp phi nhân thọ và nhân thọ).

Về tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm (doanh thu bảo hiểm/GDP), Việt Nam đứng thứ 7, sau 6 nước ASEAN – 6, với tỷ lệ 1,31%, rất thấp so với mức trung bình của khu vực là 3,13%.


Ý Kiến

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.