Ngành bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu xóa nghèo toàn bộ vào năm 2030

Với mục tiêu sẽ xóa nghèo toàn bộ vào năm 2030 của Liên hợp quốc, ngành bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đó?

Ngành bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu xóa nghèo toàn bộ vào năm 2030

Theo Cộng đồng Bảo hiểm quốc tế (IIS), quản trị rủi ro đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nghèo trên toàn cầu.

Liên hợp quốc đặt mục tiêu sẽ xóa nghèo toàn bộ vào năm 2030. Đồng thời, tại cuộc họp Thượng đỉnh Phát triển bền vững tại New York đầu tháng 10, ông Michael Morrissey, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc IIS, nói ngành bảo hiểm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đó.

=>> Vai trò quan trọng của bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

nganh-bao-hiem-dong-vai-tro-quan-trong-trong-muc-tieu-xoa-ngheo-toan-bo-vao-nam-2030

Ngành bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu xóa nghèo toàn bộ vào năm 2030

Ông nói: “Ngành bảo hiểm đã mở rộng phạm vi bảo vệ rủi ro và quản trị rủi ro trong nhiều thế kỷ vừa qua tại các quốc gia phát triển, và hiện nay đã trở nên rất phổ biến tại nhiều khu vực khác như cận sa mạc Sahara, Nam Á, Mỹ La tinh cũng như các khu vực kém phát triển khác”.

“Với khoảng 1 tỷ người trên thế giới đang có mức thu nhập dưới 1 USD/ngày, hình thức bảo vệ này là rất cần thiết vì người nghèo thường không có đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân, gia đình cũng như tài sản của mình khi tai họa xảy ra”.

Allianz là một trong các doanh nghiệp có lãnh đạo tham dự hội thảo. Allianz hiện đang cung cấp bảo hiểm vi mô cho mùa màng và vật nuôi đối với 125 triệu nông dân tại các nước Trung Quốc và Ấn Độ.

Nhóm bảo hiểm rủi ro châu Phi cung cấp bảo hiểm cho chính phủ các quốc gia châu Phi trước các thảm họa thiên nhiên, Peru’s La Positiva đưa ra các chương trình bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân đi kèm với một số quyền lợi về truyền thông và chăm sóc sức khỏe.

Sự hợp tác giữa IIS và Liên hợp quốc bắt đầu từ việc cho ra mắt Bộ Nguyên tắc Bảo hiểm bền vững tại hội thảo IIS hàng năm lần thứ hai (Rio, Brazil năm 2012), và dựa trên năng lực đặc thù của ngành bảo hiểm trong việc đóng góp vào giảm thiểu rủi ro, giảm nhẹ thiên tai và phát triển bền vững. (Theo webbaohiem)


Ý Kiến

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.