BIC vừa được vinh danh là 1 trong 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2015

Ngày 19/6/2015, tại GEM Center, Q.1, TP.HCM, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã được vinh danh là 1 trong 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2015.

BIC vừa được vinh danh là 1 trong 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2015

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2015 là sự kiện được Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức lần thứ 4, nhằm khảo sát chuyên sâu và xếp hạng doanh nghiệp thông qua các phương pháp đo lường khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế dựa trên các tiêu chí: doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên vốn (ROC) bình quân 3 năm liền trước năm khảo sát. Chương trình nhằm đánh giá những điểm mạnh và hạn chế trong mô hình kinh doanh, cách thức quản trị, tầm nhìn của các nhà quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế 3 năm liền kề.

Cũng như các năm trước, các công ty niêm yết được khảo sát năm nay phải thỏa mãn các điều kiện: có giá trị vốn hóa từ 500 tỷ đồng trở lên (xác định đến hết năm tài chính liền trước), doanh thu 3 năm liền trước năm khảo sát từ 200 tỷ đồng/năm trở lên và lợi nhuận 3 năm liền trước năm khảo sát từ 20 tỷ đồng/năm trở lên.

Tổng Giám đốc BIC, nhận giải thưởng cao quý của Ban Tổ chức

Tổng Giám đốc BIC, nhận giải thưởng cao quý của Ban Tổ chức

BIC lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh là Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam chính là kết quả tổng kết chuyên sâu về tình hình kinh doanh và năng lực quản trị của 668 Công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán do tạp chí Nhịp cầu Đầu tư phối hợp với Công ty Chứng khoán Thiên Việt, Công ty Quản lý Quỹ VIG và Hội đồng tư vấn bao gồm nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu tổ chức và công bố. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp BIC được nhận giải thưởng này.

  • Tư vấn mua và sử dụng bảo hiểm sức khỏe toàn diện BIC
  • Những thắc mắc thường gặp về bồi thường bảo hiểm sức khỏe toàn diện BIC

Trong giai đoạn 2012 – 2014, nền kinh tế nói chung và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn (tăng trưởng bình quân chưa tới 10%/năm). Mặc dù vậy, với các giải pháp kinh doanh hiệu quả, quy mô doanh thu của BIC vẫn liên tục được mở rộng, lợi nhuận luôn đạt mức cao. Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm 3 năm qua của BIC tăng trưởng bình quân 21,7% (cao hơn gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng của thị trường), lợi nhuận tăng trưởng gần 10%/năm, tỷ lệ ROE trung bình đạt 12,2%/năm.

Trước đó, đầu năm 2015, BIC cũng đã được Vietnam Report xếp hạng trong top 50 công ty tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam giai đoạn 2009 – 2014, top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất, top 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2014, đồng thời, được Báo Diễn đàn Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam công nhận là doanh nghiệp bảo hiểm có chỉ số đòn bảy tài chính tốt nhất Việt Nam năm 2014.

Đăng ký mua bảo hiểm sức khỏe BIC


Ý Kiến

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.