Quyền lợi bảo hiểm tài sản- hiểu đúng để không bị lừa

Để có thể đảm bảo được quyền lợi bảo hiểm tài sản cho những tài sản quý giá của mình người mua cần nắm vững những điều khoản quy định và loại trừ trong hợp đồng.

Quyền lợi bảo hiểm tài sản- hiểu đúng để không bị lừa

Hiện nay, nhiều người không chỉ chú trọng bảo hiểm bản thân mà còn quan tâm tới bảo hiểm cho những tài sản vật chất có giá trị. Điều này giúp giảm thiểu tổn thất về tài chính khi gặp phải những thiệt hại hay rủi ro bất ngờ xảy ra. Người mua có quyền lợi bảo hiểm tài sản gồm những gì? Cần chú ý gì về quyền lợi bảo hiểm tài sản?

Đối tượng và quyền lợi bảo hiểm tài sản là gì?

>> Xem thêm: Bảo hiểm tài sản là gì? 6 điểm quan trọng cần lưu ý trong hợp đồng bảo hiểm tài sản.thebank_hinh1quyenloibaohiemtaisan_1513953260

 Cần hiểu rõ về quyền lợi bảo hiểm tài sản

Theo điều 40 Mục 3: Hợp đồng bảo hiểm tài sản Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 nêu rõ : “Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá bằng tiền và các quyền tài sản”.

Bảo hiểm tài sản là một sản phẩm được ký kết giữa công ty bảo hiểm và bên mua. Trong đó công ty cam kết bồi thường cho bên mua khi có tổn thất xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm với điều kiện bên mua đã thực hiện đóng phí đầy đủ. Như vậy, quyền lợi bảo hiểm tài sản là người mua bảo hiểm được đền bù cho rủi ro tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm của tài sản được xác định trong hợp đồng bảo hiểm. Căn cứ để người mua và công ty bảo hiểm thoả thuận số tiền bảo hiểm là giá trị tài sản được bảo hiểm, cụ thể:

Với tài sản mới thì giá trị bảo hiểm được xác định bằng giá mua mới trên thị trường cộng với chi phí lắp đặt, vận chuyển.
Với tài sản đã sử dụng, giá trị bảo hiểm của tài sản có thể xác định bằng giá trị đánh giá lại do hội đồng định giá hoặc chuyên gia giám định đưa ra, hoặc theo giá trị còn lại (nguyên giá trừ đi khấu hao).

3 lưu ý về quyền lợi bảo hiểm tài sản

>> Xem thêm: Những quy định chung về bồi thường trong bảo hiểm tài sản.

thebank_hinh2quyenloibaohiemtaisan_1513953263
     Chú ý về phạm vi được quyền lợi bảo hiểm tài sản

Phạm vi bảo hiểm:

Người mua cần tham khảo kỹ những rủi ro được bảo hiểm và không được bảo hiểm, tránh dẫn đến tranh chấp không đáng có.

Tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản không được bồi thường. Điều 45 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 nêu rõ: “Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm trong trường hợp tài sản được bảo hiểm bị tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm”.

Quyền giám định tổn thất và thanh toán chi phí giám định:

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền thực hiện việc giám định tổn thất của tài sản nhằm xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định này do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.

thebank_hinh3quyenloibaohiemtaisan_1513953265

 Quy trình giám định tổn thất để thanh toán bảo hiểm

Tuy nhiên, nếu các bên không đồng ý với kết luận giám định này, có thể thuê giám định viên độc lập. Kết quả mà bên giám định độc lập đưa ra nếu không được người mua và doanh nghiệp bảo hiểm thống nhất, sẽ trình lên tòa án giải quyết. Tòa án chỉ định giám định viên độc lập khác và kết luận lần này có giá trị bắt buộc với cả 2 bên. Nếu kết luận cuối cùng giống như giám định ban đầu, người mua bảo hiểm sẽ chịu phí. Nếu khác với kết luận ban đầu, doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu phí.

 Căn cứ bồi thường:

Số tiền bồi thường mà doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải trả cho người mua bảo hiểm dựa trên giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

Số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm trả cho người được bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, căn cứ vào kết luận nguyên nhân và mức độ tổn thất của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc giám định viên, từ đó xác định sự kiện bảo hiểm có nằm trong các điều khoản được bảo hiểm hay không. Và nếu sự kiện bảo hiểm được đền bù thì giá trị đền bù là sẽ là bao nhiêu.

Bảo hiểm tài sản cung cấp sự đền bù về mặt tài chính cho chủ sở hữu khi có sự cố xảy ra với tài sản bảo hiểm. Bên tham gia bảo hiểm cần hiểu rõ quyền lợi bảo hiểm tài sản để tránh những rủi ro không cần thiết khi tham gia bảo hiểm.


Ý Kiến

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.