Làm chủ tài chính cùng dịch vụ Internet Banking ngân hàng Viet Capital

Internet Banking Viet Capital là dịch vụ truy vấn thông tin ngân hàng, thông tin tài khoản, thực hiện các giao dịch chuyển khoản, thanh toán và các giao dịch khác do ngân hàng Viet Capital cung cấp qua mạng Internet.

Làm chủ tài chính cùng dịch vụ Internet Banking ngân hàng Viet Capital

Internet Banking Viet Capital là dịch vụ truy vấn thông tin ngân hàng, thông tin tài khoản, thực hiện các giao dịch chuyển khoản, thanh toán và các giao dịch khác do ngân hàng Viet Capital cung cấp qua mạng Internet.

1. Đối tượng áp dụng

Khách hàng cá nhân, khách hàng pháp nhân phù hợp với các quy định về tiền gửi tại Viet Capital Bank.

2. Điều kiện tham gia dịch vụ

- Khách hàng là cá nhân hoặc khách hàng pháp nhân có tài khoản tiền gửi thanh toán VND tại Viet Capital Bank.

- Khách hàng phải cung cấp số điện thoại di động và địa chỉ thư điện tử để nhận thông tin của hệ thống ngân hàng điện tử.

- Khách hàng phải đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của Viet Capital Bank.

Lưu ý: Không áp dụng đối với khách hàng có tài khoản đồng chủ sở hữu và/hoặc tài khoản có người giám hộ.

thebank_lamchutaichinhcunginternetbankingvietcapital2_1519379764

Điều kiện đăng ký sử dụng internet banking Viet Capital rất đơn giản

3. Tiện ích

- Tra cứu thông tin tỷ giá, lãi suất.

- Tra cứu mạng lưới giao dịch.

- Truy vấn thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch.

- Truy xuất sao kê tài khoản.

- Chuyển tiền trong hệ thống Viet Capital Bank:

  • Cùng chủ tài khoản.

  • Giữa các tài khoản cùng hệ thống.

- Chuyển tiền ngoài hệ thống Viet Capital Bank:

  • Chuyển tiền liên Ngân hàng.

  • Chuyển tiền cho người nhận bằng CMND.

- Thanh toán:

  • Nạp tiền điện thoại trả trước.

  • Thanh toán hóa đơn: điện thoại di động trả sau, cước viễn thông, ADSL, điện lực, vé máy bay…

- Mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến.

4. Hạn mức sử dụng

Hạn mức này được sử dụng chung cho các dịch vụ ngân hàng điện tử của Việt Capital Bank

5. Phí dịch vụ

- Các loại phí chuyển tiền (thu ngay khi mỗi lệnh chuyển tiền được thực hiện); phí sử dụng dịch vụ/phí thường niên (nếu có) được hạch toán tự động vào đơn vị quản lý tài khoản.

- Phí sử dụng dịch vụ hàng tháng sẽ thu vào ngày 27 hàng tháng, nếu ngày thu phí trùng với ngày chủ nhật hoặc ngày lễ thì phí sẽ được thu vào ngày làm việc liền kề trước.

- Các loại phí khác: được hạch toán cho đơn vị giao dịch.

- Các khoản phí và mức thu: thực hiện theo mức phí hiện hành của Viet Capital Bank. Xem phí dịch vụ tại đây.

thebank_lamchutaichinhcunginternetbankingvietcapital1_1519379764

Internet Banking Viet Capital đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng

6. Hồ sơ thủ tục

Lập giấy đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking dành cho khách hàng cá nhân:Xem tại đây.

Hướng dẫn sử dụng Internet Banking dành cho khách hàng Pháp nhân:Xem tại đây.


Ý Kiến

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.