Những câu hỏi thường gặp về tài khoản Techcombank

Các câu hỏi thường gặp Số dư tối thiểu là gì? Những loại tài khoản nào tại Techcombank áp dụng quy định về số dư tối thiểu.

Những câu hỏi thường gặp về tài khoản Techcombank

1. Số dư tối thiểu là gì? Những loại tài khoản nào tại Techcombank áp dụng quy định về số dư tối thiểu.

Số dư tối thiểu là số tiền ít nhất chủ tài khoản phải duy trì trên tài khoản tại mọi thời điểm tính từ lúc khách hàng đăng ký mở tài khoản.

Theo quy định hiện nay tại Techcombank, khách hàng sử dụng tài khoản thường VNĐ và tài khoản Năng Động cần duy trì số dư 50,000 đồng tối thiểu trên tài khoản. Số tiền này khách hàng vẫn được hưởng lãi không kỳ hạn và có thể rút ra khi khách hàng đóng tài khoản.

2.Tôi có tài khoản tại Techcombank, tôi muốn chuyển tiền từ tài khoản của mình cho người khác thì thực hiện như thế nào?

Khách hàng có tài khoản cá nhân tại Techcombank có thể chuyển tiền cho người khác bằng một trong các phương thức sau đây:

 • Tới ngân hàng và viết lệnh chuyển tiền tiền (người nhận có thể có hoặc không có tài khoản tại Techcombank).
 • Nếu khách hàng và người thân cùng có tài khoản tại Techcombank, khách hàng hoặc người thân có thể chuyển khoản tại các máy ATM của Techcombank bằng thẻ Fast Acces.
 • Chuyển khoản bằng điện thoại di động trong trường hợp chuyển tiền trong Techcombank và người chuyển tiền có đăng ký dịch vụ F@st Mobipay (gói đầy đủ).
 • Chuyển khoản trực tuyến (người nhận có thể có hoặc không có tài khoản tại
 • Techcombank) nếu người chuyển tiền có đăng ký sử dụng dịch vụ F@st i-bank (gói đầy đủ).

➤ Xem thêm: Tài khoản ngân hàng là gì và thủ tục mở tài khoản ngân hàng

các câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp về tài khoản Techcombank

3.Tôi có tài khoản tại Techcombank, vậy bản thân tôi hoặc người thân có thể chuyển tiền vào tài khoản đó như thế nào ?

Khách hàng có thể chuyển tiền vào tài khoản tại Techcombank theo một trong các phương thức sau đây:

 • Nộp tiền mặt trực tiếp tại các điểm giao dịch của Techcombank
 • Chuyển tiền từ một ngân hàng khác
 • Nếu khách hàng và người thân cùng có tài khoản tại Techcombank, khách hàng hoặc người thân có thể chuyển khoản tại các máy ATM Techcombank bằng thẻ F@st Acces.
 • Chuyển khoản bằng điện thoại di động trong trường hợp chuyển tiền trong Techcombank và người chuyển tiền có đăng ký dịch vụ F@st Mobipay (gói đầy đủ).
 • Chuyển khỏan trực tuyến (người nhận có thể có hoặc không có tài khỏan tại
 • Techcombank) nếu người chuyển tiền có đăng ký sử dụng dịch vụ F@st i-bank (gói đầy đủ).

4. Tôi muốn biết chi tiết về các giao dịch trên tài khoản của mình thì có thể xem tại đâu ?

Để xem thông tin về tài khoản cá nhân của mình, khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ Techcombank Homebanking. Đây là dịch vụ hoàn toàn miễn phí, giúp khách hàng theo dõi các giao dịch trên tài khoản của mình qua 4 phương thức: qua website, email, điện thoại cố định và điện thoại di động.

Khách hàng có thể trực tiếp tới ngân hàng để nhận sao kê tài khoản của mình, hoặc sử dụng thẻ F@stAccess để xem và in sao kê tại các máy ATM.

Ngòai ra khách hàng có thể truy vấn thông tin 5 giao dịch gần nhất bằng điện thoại di động với dịch vụ F@st Mobipay và in chi tiết giao dịch thông qua dịch vụ F@st i-bank.


Ý Kiến

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.