Top 10 thương hiệu ngân hàng - bảo hiểm giá trị nhất Việt Nam

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 40 thương hiệu công ty có giá trị nhất Việt Nam, trong đó có 10 thương hiệu ngân hàng - bảo hiểm.

Top 10 thương hiệu ngân hàng - bảo hiểm giá trị nhất Việt Nam

Tạp chí Forbes Việt Nam số 50 phát hành ngày 03/07/2017 đã công bố Danh sách "40 THƯƠNG HIỆU GIÁ TRỊ NHẤT VIỆT NAM" với tổng giá trị thương hiệu hơn 5,4 tỉ đô la Mỹ. Xét về cơ cấu các nhóm ngành, thì nhóm doanh nghiệp hàng tiêu dùng chiếm số lượng lớn nhất, đứng thứ 2 là nhóm tài chính – ngân hàng.

Vietcombank đứng thứ 7 trong top 40 và đứng đầu trong top 10 thương hiệu ngân hàng - bảo hiểm giá trị nhất Việt Nam với giá trị 137 triệu đô la Mỹ. Đứng thứ 2 trong top 10 này là Vietinbank với giá trị không kém 134,5 triệu USD. Và vị trí cuối thuộc về ACB với giá trị 26,3 triệu USD.

Không chỉ là thương hiệu giá trị nhất, Vietcombank đứng đầu bảng xếp hạng các ngân hàng uy tín nhất Việt Nam năm 2017

thebank_top10thuonghieunganhangbaohiemgiatrinhatvietnam_1499477884

Tạp chí thực hiện danh sách này theo phương pháp đánh giá của Forbes, trong việc tính toán vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị nhất là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo. Sau khi lập danh sách sơ bộ hơn 80 doanh nghiệp có thương hiệu, Forbes Việt Nam tính toán thu nhập trước thuế và lãi vay, sau đó xác định giá trị đóng góp của tài sản vô hình.

Việc thu thập số liệu của các doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính của các công ty, dữ liệu trên thị trường chứng khoán. Một số công ty chưa niêm yết đồng ý cung cấp dữ liệu tài chính để Forbes Việt Nam tính toán.

Thu nhập thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp được xác định từ giá trị đóng góp của tài sản vô hình sau khi đã áp thuế thu nhập doanh nghiệp và phân bổ tùy theo mức độ đóng góp của thương hiệu trong từng ngành. Giá trị thương hiệu chung cuộc được xác định dựa trên chỉ số P/E (hệ số giữa giá thị trường và thu nhập ròng trên mỗi cổ phần mà thương hiệu mang lại) trung bình ngành. Với công ty chưa niêm yết, Forbes Việt Nam áp dụng phương pháp so sánh với công ty cùng ngành, cùng quy mô để xác định giá trị thương hiệu.

Do phương pháp này đòi hỏi phải có các số liệu tài chính minh bạch, nên Tạp chí không có đủ cơ sở để xác định giá trị thương hiệu của nhiều doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước.

=> Xem tiếp Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2017


Ý Kiến

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.