Lương thưởng nhân viên Vietcombank gần 23,4 triệu/tháng, cao nhất quý I vừa qua

Quý I vừa qua, 3 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và BIDV có sự gia tăng lớn về thưởng lương nhân viên. Lớn nhất là Vietcombank trung bình thưởng lương mỗi nhân viên 70 triệu/quý I tương đương 23,4 triệu đồng/tháng.

Lương thưởng nhân viên Vietcombank gần 23,4 triệu/tháng, cao nhất quý I vừa qua

Theo báo cáo, những ông lớn ngân hàng trong quý I vừa qua có sự gia tăng khá lớn về mức chi trả lao động.

Vietcombank

Theo báo cáo tài chính của Vietcombank, chi phí hoạt động của trong kỳ đã tăng 42% cùng kỳ lên 2,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, gần 1/2 là chi phí lương và phụ cấp của nhân viên.

Nếu so sánh với cùng kỳ năm trước, số lượng nhân viên ngân hàng tăng thêm 5,1% và quỹ chi trả lương cho nhân viên tăng đột biến thêm 31% lên 1.040 tỷ đồng. Với tổng số hơn 14,8 nghìn cán bộ nhân viên, trung bình mỗi nhân viên được hơn 70 triệu đồng trong quý I, tương đương 23,4 triệu đồng/tháng.

Như vậy, Vietcombank đã tăng gần 5 triệu đồng/người/tháng. Trong thời gian gần đây, Vietcombank liên tục dẫn đầu thị trường về mức chi trả lao động trong hệ thống.

thebank_luongthuongnhanviennganhangnaocaonhatquyi2016vuaqua_1462594694

Lương thưởng cao là mơ ước của mọi nhân viên ngân hàng

Vietinbank

Ngang ngửa với Vietcombank, Vietinbank chi trả lương thưởng cho nhân viên khá lớn, trên 20 triệu/tháng. Theo báo cáo quý I của ngân hàng thống kê, chi phí lương và phụ cấp của toàn bộ các bộ nhân viên  trong kỳ đã tăng 21% lên hơn 1,3 nghìn tỷ đồng.

Cán bộ nhân viên tại Vietinbank trên 21 nghìn người, trung bình thu nhập hàng tháng mỗi nhân viên là 20,6 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, mức chi trả này đã tăng thêm 2,4 triệu đồng/tháng.

BIDV

Sau khi sáp nhập với MHB, BIDV luôn được thị trường chú ý bên cạnh gánh lỗ lũy kế, nợ xấu tăng cao, chủ yếu là nợ có khả năng mất vốn thì lương thưởng nhân viên cũng có sự thay đổi.

Trong quý vừa qua, chi phí lương và phụ cấp cho nhân viên của BIDV cũng tăng hơn 18% lên 1,25 nghìn tỷ đồng. Với quy mô 23.834 nhân viên (tăng 24% so với cùng kỳ năm trước) do sáp nhập với MHB, tính ra trung bình một nhân viên đạt 17,5 triệu đồng/tháng. So với cùng kỳ, con số này đã xuống thấp hơn gần 1 triệu đồng/tháng.


Ý Kiến

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.