Câu chuyện cá chết hàng loạt, bà con được miễn lãi toàn bộ tại Agribank

Ngân hàng Agribank hỗ trợ lãi suất cho đồng bào miền Trung tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, đồng thời ủng hộ 20 tỷ đồng và 100 tấn gạo nhằm chia sẻ khó khăn với người dân nơi đây.

Câu chuyện cá chết hàng loạt, bà con được miễn lãi toàn bộ tại Agribank

Hiện nay, tổng dư nợ cho vay của Agribank tại 4 tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) là 27.666 tỷ đồng, trong đó có 6.850 khách hàng, dư nợ gần 850 tỷ đồng bị thiệt hại và có ảnh hưởng do hiện tượng thủy, hải sản chết hàng loạt. Để giúp đỡ kịp thời với khách hàng địa phương, Agribank đã quyết định một số chính sách như sau:

Đối với khách hàng bị thiệt hại trực tiếp (có thủy, hải sản chết), Agribank miễn lãi toàn bộ đối với dư nợ bị thiệt hại, đồng thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc phù hợp với các chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của bà con.

thebank_cau_chuyen_ca_chet_hang_loat_va_ba_con_duoc_mien_lai_toan_bo_tai_agribank_1462419676

Agribank hỗ trợ 20 tỷ đồng và 100 tấn gạo cho đồng bào miền Trung

Đối với khách hàng bị ảnh hưởng gián tiếp (nuôi trồng, đánh bắt, thu mua, bảo quản, tạm trữ…), Agribank miễn 1 tháng lãi vay của dư nợ bị ảnh hưởng: đồng thời dừng thu lãi của 3 tháng dư nợ bị ảnh hưởng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc và lãi phù hợp với kế hoạch kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.

Nếu xảy ra tình trạng ngưng trệ kéo dài, Agribank sẽ xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ.

Ngoài ra, đối với khách hàng có phương án sản xuất kinh doanh mới, Agribank thực hiện ưu tiên về vốn và lãi suất, cụ thể: Lãi suất cho vay ngắn hạn: 6%/năm, lãi suất cho vay trung dài hạn: 8%/năm. Agribank dự kiến dành nguồn vốn 500 tỷ đồng cho chương trình này với thời gian triển khai trong 3 tháng kể từ 04/05/2016.

Agribank cũng ủng hộ 20 tỷ đồng và 100 tấn gạo để góp phần chia sẻ khó khăn của nhân dân 4 địa phương bị thiệt hại gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mỗi tỉnh 5 tỷ đồng và 25 tấn gạo.

Với các chính sách trên, Agribank mong muốn cùng Chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, giúp khách hàng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.


Ý Kiến

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.