Vietcombank là ngân hàng có thưởng Tết cao nhất trong hệ thống hiện nay

Với tình hình kinh doanh tốt, Vietcombank thưởng tết 5 tháng lương cho mỗi nhân viên + nhiều mức thưởng khác, như vậy Vietcombank đã “vượt mặt” Vietinbank về thưởng Tết.

Vietcombank là ngân hàng có thưởng Tết cao nhất trong hệ thống hiện nay

Theo BizLIVE, mỗi nhân viên của Vietcombank được thưởng Tết 5 tháng lương. Với mức lương bình quân là 18,5 triệu/tháng, nhân viên Vietcombank sẽ được thưởng tết trung bình hơn 90 triệu đồng. Chưa kể thêm nhiều mức thưởng khác như:

  • Nhân viên của những chi nhánh hoàn thành xuất sắc toàn diện còn được thưởng thêm mỗi người 3 triệu đồng, còn những chi nhánh hoàn thành tốt thì được thưởng thêm mỗi người 2 triệu đồng. Tiền thưởng này không tính vào tiền thưởng chung cuối năm.
  • Với lãnh đạo, những chi nhánh hoàn thành xuất sắc toàn diện, giám đốc chi nhánh được thưởng 150 triệu đồng, phó giám đốc được thưởng 100 triệu đồng. Ngoài ra chi nhánh được thưởng thêm 500 triệu đồng.
  • Với chi nhánh được xếp loại hoàn thành tốt, giám đốc được thưởng 100 triệu đồng, phó giám đốc được thưởng 70 triệu đồng. Ngoài ra chi nhánh được thưởng 300 triệu đồng.

Như vậy, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là ngân hàng có thưởng tết cao nhất trong hệ thống hiện nay.

>> Thông tin Tuyển dụng ngân hàng

thebank_6min_1453349717

Vietcombank thưởng Tết cho mỗi nhân viên 5 tháng lương

Đây cũng là do kết quả kinh doanh của ngân hàng trong năm 2015 khá tốt. Vietcombank vừa báo lãi 6.655 tỷ đồng năm 2015. Theo Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng, năm 2015 là giai đoạn có mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong 4 năm trở lại đây và cao hơn so với mức trung bình toàn hệ thống. Lợi nhuận của ngân hàng mẹ tăng trưởng hơn 17% so với 2014, lãi trước thuế đạt 6.655 tỷ đồng, lãi hợp nhất đạt 6.829 tỷ đồng.

Và Vietcombank đã “vượt mặt” Vietinbank về thưởng Tết. Năm 2015, mỗi nhân viên Vietinbank sẽ được thưởng Tết 2 tháng lương. Với lương bình quân của Vietinbank khoảng 20.169 đồng/tháng, thì mỗi nhân viên sẽ được thưởng hơn 40 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi chi nhánh cũng có thưởng riêng cho từng nhân viên của mình và ngân hàng có thưởng với những chi nhánh, nhân viên hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm.

Mặc dù thưởng tết không khủng nhất nhưng tính đến thời điểm này Vietinbank là ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất với con số 7.360 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch.

VIB cũng đã có thông tin chính thức về thưởng tết là mỗi nhân viên được thưởng 2,5 tháng lương. Với mức lương bình quân là 16.858 đồng/tháng, mỗi nhân viên của VIB được thưởng hơn 42 triệu đồng tiền tết. Ngoài ra, một số ngân hàng khác cũng đã có thông tin về thưởng tết nhưng chưa công bố chính thức như MB với 2 tháng lương, Pvcombank là 1 tháng lương…

Năm 2016, Vietcombank sẽ phấn đấu trở thành ngân hàng trả lương cao nhất hệ thống. Dự kiến mức lương bình quân sẽ tăng từ 18,5 triệu đồng/tháng lên 24 triệu đồng/tháng. Muốn thế thì Vietcombank phải là ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận. Do đó, Vietcombank đang đẩy mạnh quản trị ngân hàng, đào tạo và xây dựng những chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng.


Ý Kiến

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.