Cách mở thẻ thông minh HDCard

Thẻ thông minh HDCard là thẻ ghi nợ nội địa với nhiều tiện tích vượt trội. Có hai cách mở thẻ thông minh HDCard: Nộp hồ sơ trực tiếp tại chi nhánh/ phòng giao dịch và đăng ký trực tuyến.

Cách mở thẻ thông minh HDCard

Cách mở thẻ thông minh HDCard

Thẻ thông minh HDCard là thẻ ghi nợ nội địa với nhiều tiện tích vượt trội. Có hai cách mở thẻ thông minh HDCard: Nộp hồ sơ trực tiếp tại chi nhánh/ phòng giao dịch và đăng ký trực tuyến

Nộp hồ sơ trực tuyến tại chi nhánh/ phòng giao dịch

  • Bước 1: Dowmload đơn "Giấy đăng ký dịch vụ thẻ, SMSBanking, eBanking" (nếu đã có tài khoản tiền gửi thanh toán tại HDBank) hoặc "Giấy đăng ký mở tài khoản cá nhân" (nếu chưa có tài khoản tiền gửi thanh toán tại HDBank) và điền đầy đủ thông tin.
  • Bước 2: Chuẩn bị các hồ sơ đính kèm, bao gồm: CMND/Hộ chiếu. Hoặc CMND Quân đội còn hiệu lực.
  • Bước 3: Nộp đơn và hồ sơ đính kèm đến các CN/PGD HDBank

Đăng ký mở thẻ trực tuyến

  • Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào địa chỉ website http://cards.hdbank.com.vn để tiến hành đăng ký thẻ trực tuyến (lưu ý: chương trình hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Mozilla Firefox).
  • Bước 2: Nhấn chọn "Đăng ký thẻ trực tuyến".
  • Bước 3: Khách hàng có thể tham khảo các thông tin về sản phẩm thẻ: mẫu thẻ, đặc tính sử dụng, tiện ích của thẻ và biểu phí dịch vụ.
  • Bước 4: Nhấn chọn "Thẻ thông minh HDCard".
  • Bước 5: Khách hàng nhập đầy đủ các thông tin đăng ký thẻ.
  • Bước 6: Nhấn chọn “Gửi thông tin”.
  • Bước 7: Hoàn tất đăng ký thẻ trực tuyến, HDBank sẽ liên hệ khách hàng trong vòng 24 giờ làm việc để xác nhận việc đăng ký thẻ và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan phát hành thẻ.