Cách thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến

Cách thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến như thế nào?.

Cách thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến

Chủ thẻ có thể dùng các thẻ tín dụng để thanh toán tại các trang website bán hàng trực tuyến hoặc thanh toán tại các POS của ngân hàng phát hành thẻ.

Thanh toán trực tuyến

Cách thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến

Hiện nay công nghệ ngày càng hiện đại, xu hướng tiêu dùng bằng thẻ tín dụng ngày càng lấn át tiêu dùng bằng tiền mặt.

Ở Việt Nam xu hướng này đã gia nhập từ khá lâu nhưng những năm gần đây, hình thức này mới bắt đầu phát triển và phổ biến hơn.Với cách thanh toán này, khác hàng sử dụng thẻ tín dụng của các hãng như Visa, Master, JCB, American Express....hợp tác với các ngân hàng hoạt động trong nước phát hành.

Theo đó chủ thẻ có thể dùng các thẻ tín dụng để thanh toán tại các trang website bán hàng trực tuyến hoặc thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) của ngân hàng phát hành thẻ.

Cách thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến:

Khách hàng khi khi quyết định mua hàng và thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ visa, hệ thống sẽ nhập các thông tin của chủ thẻ như số thẻ, mã số an toàn, thời hạn thẻ, họ và tên chủ sở hữu, địa chỉ thanh toán trên Website hoặc tại các điểm chấp nhận thanh toán thẻ, số tiền thanh toán.

Sau đó nhà cung cấp dịch vụ sẽ gửi các thông tin này sẽ được chuyển đến ngân hàng phát hành thẻ để kiểm tra tính hợp lệ của thẻ và khả năng thanh toán của thẻ. Nếu mọi điều kiện đều phù hợp, ngân hàng phát hành thẻ sẽ gửi hông tin ngược trở về cho nhà cung cấp dịch vụ, thông tin được giải mã gửi về cho người bán và việc thanh toán được thực hiện.

Tiền sẽ được chuyển từ thẻ tín dụng của người mua tới tài khoản bán hàng của người bán, sau đó sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của người bán.


Ý Kiến

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.