Biểu phí thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa

Khách hàng được miễn phí mở thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa khi làm thẻ chuẩn và 110.000 đồng cho thẻ vàng.

Biểu phí thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa

Biểu phí thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa

Khách hàng được miễn phí mở thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa khi làm thẻ chuẩn và 110.000 đồng cho thẻ vàng.

Ngoài ra khi sở hữu thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa khách hàng được miễn phí rút tiền, phí chuyển khoản, phí truy vấn và phí đổi Pin tại các ATM của HDBank.