Biểu phí của thẻ ghi nợ nội địa Maritimebank

Thẻ ghi nợ nội địa Maritimebank có các loại phí nào và biểu phí của các loại phí đó như thế nào?.

Biểu phí của thẻ ghi nợ nội địa Maritimebank

Biểu phí của thẻ ghi nợ nội địa Maritimebank

Maritime Bank

 Maritimebank

Có các loại phí phát hành thẻ như sau:

  • Phí phát hành thẻ
  • Phát hành lại thẻ
  • Phát hành lại PIN
  • Phí thường niên
  • Phí giao dịch tai ATM
  • Chuyển khoản

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA MARITIME BANK

STT

LOẠI PHÍ

Maritime Bank

M1(Phí chưa bao gồm VAT)

M-Money(Phí chưa bao gồm VAT)

1 Phí phát hành thẻ 0 đồng 0 đồng
2 Phát hành lại thẻ 20,000 đồng 20,000 đồng
3 Phát hành lại PIN 10,000 đồng 10,000 đồng
4 Phí thường niên 0 đồng 50,000 đồng
5 Phí giao dịch tai ATM 0 đồng 0 đồng
a) Vấn tin tài khoản Nội mạng 0 đồng 0 đồng
Ngoại mạng 0 đồng 0 đồng
b) In sao kê tài khoản hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản Nội mạng 0 đồng 0 đồng
Ngoại mạng 0 đồng 0 đồng
c) Rút tiền mặt Nội mạng 0 đồng 0 đồng
Ngoại mạng 0 đồng 0 đồng
6 Chuyển khoản 0 đồng 0 đồng

Bảng biểu phí của thẻ ghi nợ nội địa Maritimebank


Ý Kiến

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.