Khám phá những vùng đất mới cùng Agoda và thẻ tín dụng ANZ

Đặt phòng trên Agoda và khám phá những vùng đất mới ngay hôm nay cùng thẻ tín dụng ANZ.

Khám phá những vùng đất mới cùng Agoda và thẻ tín dụng ANZ

Bạn đã chuẩn bị cho kỳ nghỉ tiếp theo chưa? Hãy đặt phòng tại Agoda để được hưởng những ưu đãi đặc quyền dành cho chủ thẻ Tín Dụng ANZ.

thebank_khamphanhungvungdatmoicungagodavathetindunganz_1480904343

Khám phá những vùng đất mới cùng Agoda và thẻ tín dụng ANZ

Ưu đãi dành cho chủ thẻ Tín Dụng ANZ:

Khi đặt phòng thông qua website www.agoda.com/anzvietnampromo chủ thẻ tín dụng ANZ có thể tiết kiệm lên đến 50% và giảm thêm 5-7% cho nhiều khách sạn ở Myanmar, Cambodia và Việt Nam. 

Đặc biệt cho chủ thẻ Tín Dụng ANZ Travel Platinum:

  • Tích luỹ 7 lần dặm ANZ cho mỗi 25.000 đồng chi tiêu khi đặt phòng khách sạn (không giới hạn quốc gia) tại website www.agoda.com/anzvnmiles.
  • Không áp dụng kèm với ưu đãi giảm 7%.

Thời hạn đặt phòng: 01/12/2016 - 31/12/2016. 

Thời gian lưu trú: 01/12/2016 - 31/03/2017

Thể lệ và điều kiện áp dụng:

  • Chương trình áp dụng cho Thẻ Tín Dụng và Ghi Nợ ANZ.
  • Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).