Thưởng thức món ăn chính miễn phí tại các nhà hàng cao cấp cùng thẻ Standard Chartered

Từ nay đến 31/12/2016, Khách hàng sẽ được ưu đãi 1 món chính miễn phí tại các nhà hàng cao cấp từ thực đơn của Visa vào mọi ngày trong tuần.

Thưởng thức món ăn chính miễn phí tại các nhà hàng cao cấp cùng thẻ Standard Chartered

Chương Trình "Thưởng thức Ẩm thực" có hiệu lực đến ngày 31/12/2016, dành cho khách hàng là Chủ thẻ Visa Priority Platinum và Visa Platinum của Standard Chartered.

Theo đó, Khách hàng sẽ được ưu đãi 1 món chính miễn phí tại các nhà hàng cao cấp từ thực đơn của Visa vào mọi ngày trong tuần.

thebank_thuongthucmonanchinhmienphitaicacnhahangcaocapcungthestandardchartered_1478248504


Ý Kiến

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.