Chương trình khuyến mãi "Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB"

Ngân hàng Eximbank triển khai chương trình khuyến mãi, tặng ngay voucher điện tử Jetstar 300.000đ cho thẻ phát hành mới và có giao dịch thanh toán từ 1.000.000đ trở lên.

Chương trình khuyến mãi

Từ ngày 1/4/2016 đến hết ngày 26/6/2016, Ngân hàng Eximbank triển khai chương trình khuyến mãi "Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB".

thebank_chuongtrinhkhuyenmaiphathanhngaythoasucbaycungthejetstareximbankjcbmin_1459480661

Chương trình khuyến mãi "Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB"

Nội dung khuyến mãi:

  • Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu tiên cho chủ thẻ Jetstar-Eximbank JCB.
  • Tặng ngay voucher điện tử Jetstar 300.000đ cho thẻ phát hành mới và có giao dịch thanh toán từ 1.000.000đ trở lên.
  • Tặng ngay 01 cặp vé máy bay Jetstar khứ hồi và 3 triệu đồng cho thẻ có doanh số cao nhất tháng.
  • Tặng 01 vé máy bay Jetstar khứ hồi dành cho thẻ có doanh số cao nhất tuần.
  • Miễn phí các dịch vụ Internet Banking trong vòng 1 năm.

Cơ cấu giải thưởng của chương trình:

Phí thường niên: Theo thực tế phát sinh.

Phí dịch vụ Internet Banking: theo thực tế phát sinh.

Voucher điện tử Jetstar: Tặng 1.500 voucher điện tử Jetstar, mỗi voucher trị giá 300.000 đồng. Tổng giá trị: 450.000.000 đồng.

Nhận vé máy bay Jetstar cho giải thưởng tuần: 12 vé máy bay Jetstar khứ hồi nội địa, mỗi vé trị giá 1.000.000 đồng. Tổng giá trị: 12.000.000 đồng.

Vé máy bay Jetstar cho giải thưởng tháng: 06 vé máy bay Jetstar khứ hồi nội địa, mỗi vé trị giá 2.000.000 đồng. Tổng giá trị: 12.000.000 đồng.

Tiền thưởng: 03 phần tiền thưởng, mỗi phần trị giá 3.000.000 đồng. Tổng giá trị: 9.000.000 đồng.


Ý Kiến

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.