Hợp đồng vay thế chấp quyền sử dụng đất có điều gì đặc biệt?

Hiện nay, hoạt động vay thế chấp Quyền sử dụng đất diễn ra phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ được nội dung có trong hợp đồng vay thế chấp Quyền sử dụng đất.

Hợp đồng vay thế chấp quyền sử dụng đất có điều gì đặc biệt?

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên kia (bên nhận thế chấp). Bên thế chấp quyền sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp.

Dưới đây là mẫu hợp đồng vay thế chấp quyền sử dụng đất mà các bạn có thể tham khảo:

 

thebank_hopdongvaythechapquyensudungdat1_1489647571

thebank_hopdongvaythechapquyensudungdat2_1489644827

thebank_hopdongvaythechapquyensudungdat3_1489644860

thebank_hopdongvaythechapquyensudungdat4_1489644861

thebank_hopdongvaythechapquyensudungdat6_1489644861

thebank_hopdongvaythechapquyensudungdat7_1489644862

Mẫu hợp đồng vay thế chấp quyền sử dụng đất

Khách hàng có nhu cầu vay thế chấp quyền sử dụng đất để đáp ứng các nhu cầu như mua nhà, mua xe, kinh doanh,... hãy đăng ký vay thế chấp ngay hôm nay để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng từ các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.


Ý Kiến

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.