Hồ sơ để vay thế chấp ngân hàng BIDV

Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để làm thủ tục vay thế chấp tại BIDV.

Hồ sơ để vay thế chấp ngân hàng BIDV

Vay thế chấp BIDV với giấy tờ có giá và thẻ tiết kiệm

Vay thế chấp tại BIDV với Giấy tờ có giá và Thẻ tiết kiệm

Khi đã đáp ứng những yêu cầu của ngân hàng BIDV về điều kiện vay thế chấp thì các khách hàng sẽ phải chuẩn bị những hồ sơ sau:

  • Bản gốc Giấy tờ có giá;
  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của BIDV;
  • CMND/Hộ chiếu của khách hàng vay vốn và của bên thứ ba/đồng chủ sở hữu (trường hợp Giấy tờ có giá thuộc sở hữu của bên thứ ba/đồng chủ sở hữu).

 


Ý Kiến

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.