Vay thế chấp ngân hàng BIDV cần những điều kiện gì?

Vay thế chấp tại ngân hàng BIDV với Giấy tờ có giá và Thẻ tiết kiệm thuộc sở hữu hợp pháp của khách hàng vay.

Vay thế chấp ngân hàng BIDV cần những điều kiện gì?

vay thế chấp BIDV

Vay thế chấp tại BIDV với giấy tờ có giá và thẻ tiết kiệm

Đối với Giấy tờ có giá, Thẻ tiết kiệm cầm cố/chiết khấu: Thuộc sở hữu hợp pháp của khách hàng vay (hoặc của bên thứ ba) và thuộc một trong các loại sau:

  • Tín phiếu kho bạc, Trái phiếu kho bạc, Công trái xây dựng Tổ Quốc,..
  • Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  • Sổ tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do BIDV hoặc một số tổ chức tín dụng khác phát hành.

Đối với Giấy tờ có giá, Thẻ tiết kiệm không do BIDV phát hành: Phải được tổ chức phát hành xác nhận tính hợp pháp và đồng ý phong toả trong suốt thời gian vay vốn.